יום ו', ט’ בתמוז תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת צוות ביה"ס חדר מורים קו ישיר.
פתיחת שנת הלימודים:הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר, יתחילו ביום חמישי, כ"ח באב התשע"ו, 1 בספטמבר 2016, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.סיום שנת הלימודים: בבתי הספר תסתיים השנה ביום שישי, ו' בתמוז התשע"ז, 30 ביוני 2017.

לוח חופשות ימי פגרה וחגים