יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת צוות ביה"ס חדר מורים קו ישיר
פתיחת שנת הלימודים:הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר, יתחילו ביום חמישי, כ"ב אלול תשע"ח, 2 בספטמבר 2018, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה. סיום שנת הלימודים: בבתי הספר תסתיים השנה ביום ראשון, כ"ז בסיוון התשע"ט, 30 ביוני 2018.

לוח חופשות בתי הספרלוח חופשות תשע"ט ראש השנה תשע"ט - 9-11.2018יום הכיפורים וסוכותתשע"ט 18-19.9.2018 תשע"ט 23.9-2.10.2018חנוכהתשע"ט 4-10.12.2018פוריםתשע"ט 20-22.3.2019 פסחתשע"ט 11.4-27.4.2019 יום העצמאותתשע"ט 9.5.2019ל"ג בעומר תשע"ט 23.5.2019 חג השבועותתשע"ט 9-10.6.201