יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת צוות ביה"ס חדר מורים קו ישיר

זמני הפסקות וצלצולים שעה 1 08:50 - 08:00 מסדר בוקר שעה 2 09:35 - 08:50 09:45 - 09:35 הפסקת אוכל 10:10 - 09:45 הפסקה גדולה שעה 3 11:05 - 10:10 שעה 4 11:50 - 11:05 12:00 - 11:50 הפסקה קצרה שעה 5 12:45 - 12:00 שעה 6 13:25 - 12:45 13:45 - 13:25 הפסקת אוכל 14:00 - 13:45 הפסקה שעה 7 14:40 - 14:00 שעה 8 15:20 - 14:40