יום ו', ט’ בתמוז תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת צוות ביה"ס חדר מורים קו ישיר.

תקנון בית ספרי זכויות התלמיד 1. לתלמיד זכות להשמיע את דבריו בנימוס ולזכות להתייחסות רצינית. 2. לתלמיד זכות ללמוד באווירה שקטה ונעימה. 3. התלמיד יקבל הסבר עד כמה שניתן לכל תגובה והחלטה בה נוקט המורה. 4. זכותו של התלמיד לקבל דיווח עדכני לגבי מצבו הלימודי. 5. זכותו של התלמיד ליהנות מפעילויות חברתיות המתקיימות במסגרת ביה"ס. 6. זכותו של התלמיד ללמוד בסביבה יפה ונוחה. נוהלי התנהגות וסדר מחייבים! חובות התלמיד/התלמידה 1. לפנות בכבוד לחברים. 2. לפתור מחלוקת ללא אלימות. 3. לפנות בכבוד לצוות החינוכי בביה"ס. 4. להגיע לביה"ס עם תלבושת אחידה. 5. להגיע לביה"ס עם מלוא הציוד הנדרש. 6. אם לא חשים בטוב, לא להגיע לביה"ס. אם נעדרים למעלה מיומיים, יש להביא אישור רפואי. 7. להימנע מהבאת חפצים בעלי ערך. 8. להקפיד להיכנס לכתה מיד עם השמע הצלצול ולהמתין למורה במקום ובשקט, תוך כדי ישיבה במקום הקבוע. 9. אין לצאת להפסקה לפני הצלצול – ההפסקה מתחילה לאחר הצלצול ע"פ הוראת המורה. 10. להקפיד לבצע את המשימות הלימודיות הנדרשות. 11. להקפיד לבצע את התורנות הכיתתית כפי שנקבעה ע"י מחנכת הכיתה. 12. להימנע מהבאת ממתקים לביה"ס. 13. להימנע מהבאת מסטיק לביה"ס. 14. בזמן ההפסקה על התורנים לנקות ולסדר את הכיתה. 15. אין לצאת מהכיתה בזמן השיעור ללא אישור המורה. 16. תלמידים הנכנסים לחדר כיתה שאינה כיתתם, חלים עליהם אותם הכללים הנהוגים בכיתה שלהם. 17. אין לרוץ במסדרונות ובמדרגות בית הספר ובתחומי בית הספר בכלל. 18. במקרה ויגרם נזק לרכוש הכיתה ייערך בירור והאשמים יחויבו בעלות התיקון. 19. איננו ממליצים להביא טלפונים ניידים לביה"ס. במידה והטלפון חיוני לכם, ניתן להביאו ולהפקידו בתחילת כל יום לימודים בידי המורה/ התלמיד התורן ולקבלו בסוף יום הלימודים. עם זאת, עלינו להדגיש כי האחריות המלאה על המכשיר במקרה של אובדן או נזק יחולו על התלמיד והוריו בלבד. רכוש ביה"ס · יש לשמור על רכוש ביה"ס. · אין לקשקש או לחרוט על שולחנות, כסאות, לוחות חלונות וקירות בית הספר. · יש לשמור על ניקיון הקירות בביה"ס. · יש לשמור על המשחקים והספרים ולהקפיד להחזירם למקומם. · יש לשמור על המרחב השכבתי, ספרי העיון וספרי הקריאה, מחשבים, ספריה וכד'. · במידה ונתקלת במשהו שבור או לא תקין יש להביאו לידיעת המחנכת או אב הבית. · באחריותם של כל תלמיד ותלמידה לדאוג לניקיון השולחן, הכסא והמגירה האישית. · יש לסגור את הברזים ולהשאיר את השירותים נקיים. · אין להשליך פסולת במסדרונות ביה"ס ובחצר. · תלמיד שיפגע בזדון ברכוש בית הספר ייאלץ לשאת בתשלום הנזק. (בתאום וועד הורים מרכזי). · אחריות הדדית לשמירת הרכוש האישי של חברך. · הרמת כסאות בסוף יום הלימודים. · משחקי כדור מותרים אך ורק בחצר בית הספר במקומות המיועדים לכך. · ילד המשחית רכוש הזולת, יפצה את הנפגע במלא עלות הנזק. · הודעות וקישוטים ניתן לתלות אך ורק במקומות המיועדים לכך בכיתה. או במסדרון ורק לאחר קבלת רשות ממחנכת הכיתה. הפסקה פעילה 1. לא רצים במסדרונות, הריצה מותרת בחצרות בלבד. 2. התלמיד יפעל בתחנה רק לאחר שהיגע תורו 3. התלמיד יישמע להוראותיו של האחראי והילד מפעיל התחנה. 4. בסיום הפעילות בתחנה, התלמיד יסדר ויאסוף את המשחק בו שיחק וידאג להחזירו למקומות. 5. התלמיד ישמור על הציוד ויחזירו בשלמותו לאחראי התחנה. 6. כאשר מתעוררת בעיה, ניתן לפנות לתלמיד האחראי ולמורה התורנית. 7. אין לטפס על עמודי הסל, שערי כדור-גל וגדרות המקיפות את החצר. 8. יש לשחק כדורגל במגרשים בלבד. 9. משחקי כדור – עפ"י מערכת המגרש והכיתות. הפסקת התרעננות/הפסקה קצרה – 10 דקות. · רצוי שהתלמיד ישהה במרחב שכבתו. · לא ירוץ במרחבים ובמדרגות ביה"ס. · שהייה בחצר – קצרה מאוד. · אין משחקי כדור. הסעות 1. היציאה לכוון התחנה – להימנע מריצה לא זהירה לכיוון התחנה. 2. יש להקפיד על המתנה בתחנה ללא ירידה לשולי הכביש. 3. להישמע לתורני האוטובוס. 4. אין להידחף בעליה לאוטובוס. 5. אין להוציא ידיים וראש מהחלון. 6. אין להסתובב באוטובוס במהלך הנסיעה. 7. אין לזרוק פסולת מהחלון. 8. יש לשמור על הניקיון בתוך האוטובוס. 9. אין לעלות לאוטובוס ללא כרטיס תלמיד או כל תשלום אחר. איחורים לאחר 3 איחורים – מכתב להורים עם העתק לתיק אישי. הופעה · התלמידים מחויבים להגיע בתלבושת אחידה · אין להופיע עם חצאית קצרה מידי. · אין למרוח את הציפורניים בלק צבעוני, למעט לק שקוף. · אין להופיע באיפור. · אין להופיע בשיער צבוע ומחומצן. · אין להוריד את החולצה בשטח ביה"ס. · עגילים מותרים על האוזניים בלבד!!! עגילים קטנים צמודים לאוזן. · יש להופיע בנעלים או סנדלים עם רצועה סוגרת מאחור. · לשיעור ספורט יש להגיע בתלבושת מתאימה עפ"י דרישת המורה לח. גופני. הפסקות הפסקות האוכל/הפסקת צהרים · התלמיד יאכל בכתה בישיבה ליד השולחן ועל מפית אוכל בזמן המיועד לכך. האכילה מותרת בכתה בלבד! · התלמיד ייצא להפסקה רק כאשר סיים את ארוחתו, ניקה את שולחנו וסביבתו לאחר האכילה. · אין להביא ארוחה חמה ("נמס בכוס" ) לביה"ס. נוהלי טיפול באלימות אלימות פיסית: בפעם ראשונה: בירור יסודי עם התלמידים המעורבים. מכתב להורים עם העתק לתיק אישי המפרט את המקרה, אזהרה להשעיה במקרה נוסף והרחקה מהכיתה לשעת לימוד. מקרה נוסף: יושעה התלמיד מביה"ס ליום לימודים ביידוע ההורים כמובן ויצויד במשימות לימודיות ליום ההשעיה. למחרת יום ההשעיה התלמיד המושעה יגיע לביה"ס בשעה 7.45 לשיחה עם מנהלת ביה"ס או הסגנית והמשימות הלימודיות שהכין ביום ההשעיה. לא יוכל לחזור לכיתתו ללא שיחה עם מנהלת ביה"ס או הסגנית. במקרה של אלימות חוזרת יוזמנו הורי התלמיד לשיחה עם מנהלת ביה"ס ומחנכת הכיתה והתלמיד יושעה מביה"ס למספר ימים בתיאום עם מפקחת ביה"ס. אלימות מילולית: בירור עם המעורבים + מכתב להורים – העתק תיק אישי. במקרים חוזרים ואלימות בוטה באופן חריג כלפי תלמידים וכלפי מורים – השעיה מיום לימודים עפ"י הנוהל הנ"ל. תלבושת אחידה תלבושת אחידה מחייבת! – בדיוק כמו ציוד לימודי נדרש! פעם ראשונה שתלמיד/ה לא מגיע/ה עם תלבושת אחידה יקבל מכתב להורים עם העתק לתיק אישי יעשה בירור – מדוע? מקרה חוזר – שיחה עם ההורים. שיעורי בית וציוד נדרש מקרה ראשון – שיחה עם התלמיד ובירור ע"י המחנכת או המורה המקצועי. מקרה שני יחויב התלמיד להשלים את השיעורים בהפסקה ובשיעור לפי שיקול דעתה של המורה. מקרה שלישי – מכתב להורים והעתק לתיק אישי. הכנת שיעורי בית והבאת ציוד הם חלק חשוב להישגים לימודיים האחריות משותפת של התלמיד והוריו. הורים יקרים!1. פיתחו את הקובץ מלאו את הפרטים. 2. שימרו את הקובץ ושילחו באמצעות הדואר האלקטרוני את הקובץ אל כתובת המחנכת המצוייה במרחב הכיתתי של ילדכם. להנהלת ביה"ס ממלכתי ג' ידועים לנו סעיפי התקנון הבית ספרי. מתחייבים לנהוג על פי התקנון. שם התלמיד/ה: __________________ שם ההורים _________________ חתימת התלמיד/ה: ________________ חתימת ההורים: _______________