יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת צוות ביה"ס חדר מורים קו ישיר

בית ספר תל"י , ממלכתי ג', מעלה אדומים פיקוח: מחוז ירושלים מפקחת : אינה זלצמן מס' תלמידים: 326 מס' כיתות: 12 כיתות רגילות 2 כיתות חינוך מיוחד סה"כ: 14 כיתות גישה חינוכית ערכית ברוח יהדות וא"י פועל זה השנה ה-26 אנשים בצוות: סה"כ 30 אנשי צוות, כולל מורים מקצועיים, פסיכולוגית ביה"ס, יועצות, סייעות, בנות שרות לאומי, מדריכי קר"ב וצוות מינהלה. ביה"ס – פועל במסגרת אופק חדש הגישה החינוכית – ערכית הגישה החינוכית ערכית בביה"ס מבוססת על שלושה יסודות עיקריים: כבוד לילד אימון בכוחותיו התייחסות לילד כאל אישיות שלמה על צרכיו הלימודיים, החברתיים והרגשיים ברמה הערכית : את התלמיד היינו רוצים לראות כבוגר ביה"ס שלנו. 1.בעל תחושת שייכות חזקה ושורשית לעמו , לארצו ולמורשתו. 2. מתייחס בכבוד לזולת 3.בעל חשיבה עצמאית 4.לומד עצמאי 5.בעל הנעה גבוהה ללמידה 6. יוזם ומוכן לתרום לחברה ופועל בה מתוך אחריות אישית 7. יודע גבולות ומקבלם מתוך הבנה 8.ביקורתי בגישה עניינית ושקולה. **מתוך גישה זו נגזרת כל העשייה החינוכית בביה"ס על מערכותיה ורבדיה: - הפדגוגית לימודית - והחברתית ערכית. "עם שאינו זוכר את עברו , ההווה שלו דל ועתידו לוטה בערפל" קדימויות לפעילות חינוכית – ערכית לשנת תשע"ה מיפויים כיתתיים ובית ספריים גישה חינוכית- ערכית יעדי מערכת מחוז 1. התאמת מערכת החינוך לתקשוב המאה ה-21 . למידה אינטראקטיבית בחלק מהשיעורים. 2.טיפוח והעמקת החינוך הלשוני : עברית כשפת אם-שפה, ספרות ותרבות –בדגש על כתיבה וקריאה. 3.שיפור הישגים במקצועות הליבה :עברית חשבון, מדעים ואנגלית 4.טיפוח אקלים של תמיכה וצמיחה. · תוכניות: קידום בריאות, כישורי חיים, מנהיגות חברתית וחינוך חברתי. ·"פותחים בוקר": במסדר בוקר- הנפת דגל הלאות, ברכת התלמידים, "משפט השבוע", שיר השבוע,שיר תפילה, צל"ש · "בוקר כשרונות" ·יום גיבוש בית ספרי ·"עולים לירושלים" – טיול בית ספרי וטיולים שנתיים ·" אירוח בבתים " ·טקסים, מפגשים לקראת החגים ועוד... תוכניות ופעילויות ייחודיות בביה"ס (מדגם של תוכנית) 1. תזמורת כלי נשיפה וקשת – במסגרת מודל מוסיקה יישובי לתלמידי כיתות ד' – ו' 2. חונכות – תלמידי ה' – ו' חונכים את תלמידי א'-ב' 3. מחול – לכיתות ד'- ו' להקת מחול ניצנים – תלמידי כיתות ב'-ג'. להקת מחול פרחים – תלמידי כיתות ד' –ו' 4. מועצת תלמידים – נבחרת מדי שנה בבחירות דמוקרטיות – במהלך של תעמולה מכובדת ומכבדת. 5. יד עוזרת ותומכת – איסוף מצרכי מזון למשפחות נזקקות – לאורך כל השנה. 6. נבחרת אתלטיקה -לכיתות ה'-ו'. 7. תוכנית יהדות ישראלית- ספיראלית לכל תלמידי ביה"ס. 8. לימודי עמיתים – למידה בצוותא – תלמידים לומדים יחד משתי שכבות גיל בנושאים מסוימים. 9. תפילה בצוותא – ראש חודש. 10. הפסקה פעילה- בכל ימות השבוע – בהפסקת 10 ובהפסקת יוח"א 11. ימי שיא - יום בריאות, שבוע ספורט, יום אנגלית ועוד... פעילויות ייחודיות במישור הלימודי – פדגוגי 1. קבוצות מכוונות (ק"מ): תלמידי כיתות ג'-ו' לומדים מתמטיקה במסגרת ק"מ – כל תלמידי השכבה חולקו לשלוש קבוצות עפ"י יכולתם והישגיהם: תלמידי שכבת ד' ו-ו' חולקו ל-4 קבוצות. 2. תלמידי כיתות ה' ו-ו' לומדים אנגלית במסגרת ק"מ - כל תלמידי השכבה חולקו לשלוש קבוצות עפ"י יכולתם והישגיהם. 3. "שעשועי מתמטיקה" לחינוך ולפיתוח חשיבה מתמטית לכיתות א'. 4. קבוצות "אתגר מתמטיקה" שכבות א' –ב'. לתלמידים מצטיינים במתמטיקה. 5. אנגלית לתלמידי כיתות א' – זו השנה הרביעית. 6. סחל"ב- סטודנטים חוברים למערכת החינוך, המסייעים לתלמידים במה לך יום הלימודים. 7. אולימפיאדת מתמטיקה לתלמידי ג'-ו'. 8. חידונים שכבתיים – בנושא יהדות וא"י. 9. במסגרת "אופק חדש" למידה בקבוצות קטנות- לתגבור והעשרה. 10. חונכות – פר"ח : סטודנטים חונכים תלמידים במהלך מפגש אחה"צ. חזון משולב תיקשוב חזון תלת שנתי והתפיסה החינוכית בשילוב התקשוב הנחת יסוד: " החינוך הוא ארגון חברתי המתווך בין הידע האישי - - פרטי לבין הידע הציבורי קולקטיבי (מידע) " (דוד חן 1995 – החינוך לקראת המאה 21 -הכנסת הטכנולוגית המחשבים והתקשורת לבית הספר מחייבת שינוי תפיסתי של תוכנית הלמידה במרחב בו היא מתרחשת. עיצוב סביבת למידה מתוקשבת הפתוחה למקורות מידע יזומים ומזדמנים עשוייה להוות מנוף לתהליכי למידה המאיצים את הבניית הידע באמצעות תהליכים המעודדים טיפול בידע ממקורות מגוונים באמצעות שימוש בכלים מתוקשבים המשולבים בתחומי דעת שונים. מטרות השימוש בטכנולוגיה התאמת בית הספר למציאות משתנה. גיוון דרכי הוראה באמצעות הטכנולוגיה. שיפור רמת הוראה למידה באמצעות שיעורים אינטרקטיבים. מתן מענה לשונות התלמידים . קידום התלמיד על פי יכולותיו האישיות ומיצוי היכולות הטמונות בו. טיפוח התלמיד לאחריות ולמידה עצמאית. צמצום הפערים בין העולמות השונים. שימוש מושכל ונכון בפוטנציאל הטכנולוגי. הקניית רצף למידה בין הכיתה לבית. שיג ושיח בין גורמים שונים.