יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת צוות ביה"ס חדר מורים קו ישיר
חזון בית ספרי "השאיפה למצוינות היא מידת הרצו iהגשמת המצוינות היא מידת ההשקעה השמים הם הגבול, והדרך – דרך ארץ" (העמותה למצוינות בחינוך בשם ברק בן אליעזר, מפקד תלפיות)

חזון בית ספרי "השאיפה למצוינות היא מידת הרצון הגשמת המצוינות היא מידת ההשקעההשמים הם הגבול, והדרך – דרך ארץ"(העמותה למצוינות בחינוך בשם ברק בן אליעזר, מפקד תלפיות) כדי להפוך את המושג מצוינות לדרך חיים דרושות לאדם שתי מידות:האחת היא מידת הרצון, הנכונות, המוטיבציה וההנעה פנימית להצטיין ולהצליח.השנייה, מידת ההשקעה המתבטאת בהתמדה, שקדנות, חריצות ומחויבות להגשמת המטרות. בבית הספר אנו שוקדים לטפח את המידות הללו שיהיו מבוססות על תשתית ערכית, על דרך ארץ ועל אחריות אישית וחברתית. אנו שואפים להפוך את המצוינות לדרך חיים במטרה להגיע למימוש עצמי, למצוינות ולהישגים לימודיים חברתיים וערכיים. בגישה החינוכית של ביה"ס - שלושה יסודות עיקריים:ü אמונה בילדü פיתוח מסוגלות אישיתü חתירה למצוינות אישיתדמות הבוגר אליו אנו שואפים:ü בעל תחושת שייכות חזקה ושורשית לעמו, לארצו ולמורשתו.ü אדם המעניק יחס מכבד וסובלני לזולת.ü אדם בעל ערך עצמי המכיר בכוחותיו ושואף למיצוי המצוינות האישית.ü לומד עצמאי ובעל חשיבה עצמאית וביקורתית.ü מגלה מעורבות חברתית, יוזם ותורם לקהילה. ü בעל כישורים נדרשים במאה ה-21