יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת צוות ביה"ס חדר מורים קו ישיר
עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל.- יגאל אלון

אם תזכור שהתלמיד הוא קודם כל אדם ותתייחס אליו כמו היה בנך, אם תענה לצו הלב כמו לצו הדם נוכל בלב שקט לומר: אכן, מורה הנך! משה כנען. צוות חינוכי יקר ,השנה אנו מתחילים לסלול יחד דרך חדשה,דרך של עשייה משותפת, עבודת צוות וחינוך לימודי וערכי של תלמידינו.כולי התרגשות, ציפייה ותקווה לקראת ראשית עבודתנו המשותפת:אני מאחלת לכולנו שהדרך שנסלול תהא דרך משמעותית,מעניינת ומוצלחת שתניב פירות משובחיםשל חינוך למצוינות לימודית וחברתית של תלמידי בית הספר,ושתוביל לגיבושנו כצוות הפועל יחדיו למען מטרה חינוכית משותפת.בברכת שנת עשייה פורייה ומוצלחת, שרון אלמליח,מנהלת בית הספר