יום ו', ט’ בתמוז תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת צוות ביה"ס חדר מורים קו ישיר.
להורים שלום רב, לשימת ליבכם !!! עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ח. ה- 01.09.2017, ייפתחו שערי ביה"ס לתלמידים בשעה 07:30 . בברכה, שרון אלמליח מנהלת בית הספר