יום ב', טו’ בתשרי תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת צוות ביה"ס חדר מורים קו ישיר.
להורים שלום רב, אנא הסבו תשומת ליבכם !!! עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ט. ה- 02.09.2018, ייפתחו שערי ביה"ס לתלמידים בשעה 07:30 . בברכה, שרון אלמליח מנהלת בית הספר