יום ו', ט’ בתמוז תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת
צוות ביה"ס חדר מורים קו ישיר
קרא עוד...
קרא עוד...
חזון בית ספרי

חזון בית ספרי"השאיפה למצוינות היא מידת הרצוןהגשמת המצוינות היא מידת ההשקעההשמים הם הגבול, והדרך – דרך ארץ"(העמותה למצוינות בחינוך בשם ברק בן אליעזר, מפקד תלפיות)
קרא עוד...
פתיחת שערי בית הספר

להורים שלום רב, לשימת ליבכם !!! עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ח. ה- 01.09.2017, ייפתחו שערי ביה"ס לתלמידים בשעה 07:30 . בברכה, שרון אלמליח מנהלת בית הספר
קרא עוד...