יום ב', טו’ בתשרי תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת
צוות ביה"ס חדר מורים קו ישיר
עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל.- יגאל אלון
קרא עוד...
חזון בית ספרי

חזון בית ספרי"השאיפה למצוינות היא מידת הרצוןהגשמת המצוינות היא מידת ההשקעההשמים הם הגבול, והדרך – דרך ארץ"(העמותה למצוינות בחינוך בשם ברק בן אליעזר, מפקד תלפיות)
קרא עוד...
פתיחת שערי בית הספר

להורים שלום רב, אנא הסבו תשומת ליבכם !!! עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ט. ה- 02.09.2018, ייפתחו שערי ביה"ס לתלמידים בשעה 07:30 . בברכה, שרון אלמליח מנהלת בית הספר
קרא עוד...